EMERYTURY RENTY

Ustalenie prawa do świadczeń

Ponieważ w poszczególnych państwach członkowskich lub państwach objętych umową należy spełnić różne warunki w celu nabycia praw, każdy z ubezpieczycieli ustala we własnym zakresie, czy w świetle przepisów prawnych obowiązujących w jego kraju istnieje prawo do renty/emerytury. Jeśli tak jest, wypłaci Państwu rentę lub emeryturę. Dzięki temu możliwe jest otrzymywanie renty lub emerytury z kilku państw, w zależności od tego, gdzie zostały przebyte okresy ubezpieczenia. Nie ma jednej „wspólnej renty lub emerytury” czy też „renty lub emerytury europejskiej”. Jeżeli warunki otrzymania emerytury w Niemczech zostaną spełnione, niemiecki odpowiednik ZUS-u będzie wypłacał emeryturę na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli Niemiec. Oznacza to, że osoby, które mieszkały i pracowały część życia w Niemczech i część w Polsce, będą otrzymywały dwie emerytury – jedną z Niemiec i drugą z Polski. Do każdej z tych instytucji trzeba się zwrócić oddzielnie o wyliczenie wysokości świadczenia. Prawo do emerytury w Niemczech nabywa się z chwilą ukończenia 65 lat, zarówno w wypadku mężczyzn, jak i kobiet. Ustawowy wiek przejścia na emeryturę zostanie podniesiony z 65 na 67 lat. Do otrzymania emerytury w Niemczech konieczne jest wykazanie się 60-miesięcznym stażem opłacania składek (5 lat). Zgodnie z prawem europejskim, aby udowodnić wymagany okres ubezpieczenia, zlicza się okresy składek w Niemczech i okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich.
Może się zdarzyć, że zgodnie z zasadami ubezpieczenia emerytalno-rentowego w jednym państwie nabywa się już prawo do renty lub emerytury, podczas gdy w innym spełnienie warunków do uzyskania renty czy emerytury może nastąpić później, np. ze względu na obowiązujący tam wyższy ustawowy wiek emerytalny.

Procedury i informacje
[su_expand more_text="Więcej" less_text="Mniej" height="0"]Zgodnie z ciągle obowiązującą polsko-niemiecką umową z 1975 roku, sprawami wyliczania i wypłacania emerytury zajmują się instytucje tego państwa, w którym emeryt obecnie mieszka (dotyczy to tych osób, które pracowały zarówno w Polsce jak i w Niemczech przed 1991 rokiem i nie zmieniły miejsca zamieszkania po 1990 roku). Sprawami związanymi z wysokością emerytur w przypadku pracy za granicą i związanymi z tym problemami prawnymi zajmuje się 6 oddziałów ZUS-u, emerytury „niemieckie” koordynuje Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych oddziału ZUS w Opolu.
Gdy legitymujemy się okresami ubezpieczenia w dwóch i więcej krajach członkowskich, zaleca się zgromadzenie wszelkich dokumentów i złożenie wniosku na sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego (świadectwa pracy itp.).
W zakładce 'do pobrania' znajdą Państwo kwestionariusz do uzupełnienia okresów składkowych przebytych w Polsce.
[/su_expand]PRZEDZWOŃ, A MY NA PEWNO POMOŻEMY

tel.: +48 77 406 00 34 - Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 46 816 64 27 - Prószków
fax.: +48 77 406 03 04
kom.: +48 728 333 508 (SMS, WhatsApp)PLIKI DO POBRANIA

1424883231_647704-pdf-128 Kwestionariusz do uzupełniania okresów składkowych w Polsce
1424883231_647704-pdf-128 VESRICHERUNGSVERLAUF DOKUMENTY DO WNIOSKU-INFO