EMERYTURY RENTY

Ustalenie prawa do świadczeń

Ponieważ w poszczególnych państwach członkowskich lub państwach objętych umową należy spełnić różne warunki w celu nabycia praw, każdy z ubezpieczycieli ustala we własnym zakresie, czy w świetle przepisów prawnych obowiązujących w jego kraju istnieje prawo do renty/emerytury. Jeśli tak jest, wypłaci Państwu rentę lub emeryturę. Dzięki temu możliwe jest otrzymywanie renty lub emerytury z kilku państw, w zależności od tego, gdzie zostały przebyte okresy ubezpieczenia. Nie ma jednej „wspólnej renty lub emerytury” czy też „renty lub emerytury europejskiej”. Jeżeli warunki otrzymania emerytury w Niemczech zostaną spełnione, niemiecki odpowiednik ZUS-u będzie wypłacał emeryturę na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli Niemiec. Oznacza to, że osoby, które mieszkały i pracowały część życia w Niemczech i część w Polsce, będą otrzymywały dwie emerytury – jedną z Niemiec i drugą z Polski. Do każdej z tych instytucji trzeba się zwrócić oddzielnie o wyliczenie wysokości świadczenia. Prawo do emerytury w Niemczech nabywa się z chwilą ukończenia 65 lat, zarówno w wypadku mężczyzn, jak i kobiet. Ustawowy wiek przejścia na emeryturę zostanie podniesiony z 65 na 67 lat. Do otrzymania emerytury w Niemczech konieczne jest wykazanie się 60-miesięcznym stażem opłacania składek (5 lat). Zgodnie z prawem europejskim, aby udowodnić wymagany okres ubezpieczenia, zlicza się okresy składek w Niemczech i okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich.
Może się zdarzyć, że zgodnie z zasadami ubezpieczenia emerytalno-rentowego w jednym państwie nabywa się już prawo do renty lub emerytury, podczas gdy w innym spełnienie warunków do uzyskania renty czy emerytury może nastąpić później, np. ze względu na obowiązujący tam wyższy ustawowy wiek emerytalny.

Procedury i informacjePRZEDZWOŃ, A MY NA PEWNO POMOŻEMY

tel.: +48 77 406 00 34 - Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 46 816 64 27 - Prószków
fax.: +48 77 406 03 04
kom.: +48 728 333 508 (SMS, WhatsApp)PLIKI DO POBRANIA

1424883231_647704-pdf-128 Kwestionariusz do uzupełniania okresów składkowych w Polsce
1424883231_647704-pdf-128 VESRICHERUNGSVERLAUF DOKUMENTY DO WNIOSKU-INFO

google plus icon