Świadczenie KINDERGELD

KINDERGELD

Świadczenie pieniężne na dzieci Kindergeld przyznawane jest przez niemiecką instytucję Familienkasse. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej jest ono również dostępne dla Polaków wtedy, gdy ich dzieci nie mieszkają w Niemczech – nie muszą one też posiadać niemieckiego obywatelstwa, wystarczy posiadanie polskiego. Kindergeld otrzymać mogą rodziny, których członkowie jako obywatele UE mieszkają w Niemczech, osiągają w tym kraju dochody i płacą podatki. Jeżeli interesuje Cię zasiłek na dzieci Kindergeld – Katowice, Wrocław, Opole, opolskie, jesteśmy gotowi do pomocy – nasi specjaliści zajmą się wszystkimi formalnościami.

Dla pracowników z Polski ubiegających się o Kindergeld ważne jest, aby wnioskujący o świadczenie podlegał w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – można uzyskać go po przepracowaniu 183 dni, czyli 6 miesięcy. O tym, czy zaistniał nieograniczony obowiązek podatkowy, decyduje niemiecki urząd skarbowy, czyli Finanzamt. Obowiązkowi może podlegać zasadniczo każda osoba, która:

 • jest zatrudniona legalnie w Niemczech – zarówno u niemieckiego pracodawcy, jak i na zasadzie delegacji przez firmę z Polski, a także za gdy jej pracę odprowadzane są podatki od wynagrodzenia
 • prowadzi w Niemczech własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w tym kraju (Gewerbeanmeldung)

Kindergeld uzyskuje się na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia. Aby podjąć decyzję, Familienkasse może wymagać od wnioskodawcy odpowiednich dowodów, że może on otrzymywać zasiłek na dzieci Kindergeld – Wrocław, Opole, Katowice – jest on dostępny dla dzieci z całej Polski, ale tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca mieszka w Niemczech co najmniej od 6 miesięcy. Aby w razie potrzeby udowodnić swoje uprawnienia do zasiłku, warto posiadać dowody pobytu, na przykład dotyczące spraw bytowych.

Gdy wnioskujący spełni wymagane kryteria, Familienkasse przyznaje świadczenia. Mogą być one wypłacone maksymalnie do 4 lat wstecz od momentu przybycia do Niemiec liczonych do dnia wydania decyzji. Następnie Kindergeld jest wypłacane co miesiąc, aż do ustania prawa do świadczeń, czyli do zakończenia pobytu w Niemczech w przypadku Polaków. Należy pamiętać o tym, aby zgłosić wyjazd do Familienkasse, ponieważ w przeciwnym przypadku można narazić się na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Od stycznia 2010 roku zasiłek na dzieci Kindergeld wynosi miesięcznie:

 • na pierwsze dwoje dzieci po 184 euro
 • na trzecie dziecko 190 euro
 • na każde kolejne dziecko 215 euro
Kindergeld można otrzymać na:
 • własne dzieci
 • adoptowane dzieci
 • wychowywane dzieci (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze)
 • dzieci współmałżonka (o ile mieszkają razem z wnioskodawcą)
 • wnuki (o ile rodzice już nie pobierają Kindergeld)

Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodzice co najmniej do ukończenia 18. roku życia dziecka. Ponadto zasiłek rodzinny wypłacany jest do ukończenia 21. roku życia dziecka, jeżeli nie znajduje się jeszcze w stosunku zatrudnienia i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy w Agencji Pracy w Niemczech lub w państwowym pośrednictwie pracy w innym kraju unijnym. W przypadku nauki i studiów zasiłek rodzinny

przyznaje się do ukończenia 25. roku życia.

Dokumenty jakie należy dostarczyć:
 • unijne akty małżeństwa i urodzenia dzieci;
 • zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi (z Urzędu Miasta, Gminy) wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki;
 • decyzja o pobieraniu bądź niepobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce;
 • w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki;
 • w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia, które nie kontynuuje nauki, ale również nie wykonuje pracy zawodowej, a jest zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna – odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Pracy wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki;
 • opcjonalnie: kopia zameldowania z Niemiec.

Jeżeli interesuje Cię zasiłek na dzieci Kindergeld – Opole, opolskie, Wrocław, Katowice, zapraszamy do skontaktowania się z nami!

podatki niemieckie uslugi
posrednictwo prawne
doradztwo

PRZEDZWOŃ, A MY NA PEWNO POMOŻEMY

tel.: +48 77 406 00 34 - Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 46 816 64 27 - Prószków
fax.: +48 77 406 03 04
kom.: +48 728 333 508 (SMS, WhatsApp)

Napisz wiadomość:


PLIKI DO POBRANIA

1424883231_647704-pdf-128 Anlage Ausland
1424883231_647704-pdf-128 Formularz o zmianie danych
1424883231_647704-pdf-128 KINDERGELD DOKUMENTY DO WNIOSKU-INFO
1424883231_647704-pdf-128 WNIOSEK pl od 2015
1424883231_647704-pdf-128 WNIOSEK pl od 2015 - załącznik
1424883231_647704-pdf-128 Zaświadczenie o nauce
1424883231_647704-pdf-128 Zaświadczenie o zatrudnieniu w Niemczech
1424883231_647704-pdf-128 Wniosek na nowo narodzone dziecko
1424883231_647704-pdf-128 Zmiany podlegające zgłoszeniu do wniosku na nowo narodzone dziecko/Familienkasse