PODATEK DOCHODOWY

Podatek PIT jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów. Ustawodawca przewidział także możliwość opłacania tego podatku w uproszczonej (zryczałtowanej) formie przez niektórych przedsiębiorców.Podstawowym aktem prawnym, który reguluje podatek PIT, jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przepisy w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego znalazły się w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatek dochodowy określa różne stawki podatku w zależności od tego, co jest przedmiotem opodatkowania oraz z jakiej formy opodatkowania korzysta podatnik. Może to być skala podatkowa, podatek liniowy czy ryczałt ewidencjonowany.

Do 30 kwietnia każdego roku, każdy podatnik (osoba płacąca podatek) musi złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT.
Do tego terminu należy również opłacić podatek (jeśli takowy został wyliczony do zapłaty w PIT). Termin ten jest nieprzekraczalny.

Podatnicy muszą wypełnić swoje rozliczenie podatkowe na specjalnych dokumentach, zwanych PIT-ami. Formularze PIT-ów są dostępne w każdym urzędzie skarbowym.

W Polsce można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dziećmi.
Obliczając podatek można od niego odliczyć ulgi – oznacza to, że podatnik ma możliwość zapłacenia niższego podatku.
Ulgi można odliczyć od dochodu i od podatku.

Każdy podatnik ma prawo przekazania 1% ze swojego podatku na organizację pożytku publicznego. Podatnik nie oddaje wtedy całego swojego podatku do budżetu państwa, ale może wesprzeć jedną z organizacji społecznych, fundację, stowarzyszenie. Organizacje takie mogą mieć charakter charytatywny, mogą zajmować się edukacją, pomocą społeczną, obroną praw człowieka, różnego rodzaju pomocą, np. prawną, psychologiczną. Podatnik ma więc bezpośredni wpływ na to, na co zostanie przeznaczona część jego podatków.


PRZEDZWOŃ, A MY NA PEWNO POMOŻEMY

tel.: +48 77 406 00 34 - Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 46 816 64 27 - Prószków
fax.: +48 77 406 03 04
kom.: +48 728 333 508 (SMS, WhatsApp)

Napisz wiadomość: