PODATKI NIEMIECKIE

Podatki niemieckie

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia deklaracji podatkowej?

 1. Lohnsteuerbescheinigung (roczna informacja o dochodzie od niemieckiego pracodawcy).
 2. Numer konta bankowego– (IBAN, SWIFT, adres banku).
 3. Zaświadczenie o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego na druku UE/EOG (EU/EWR)
  (jeżeli zostały osiągnięte  dochody w Polsce i/lub nastąpiła przerwa w ciągłości w Niemczech).
 4. ”Steuernummer” i „Identifikationsnummer” lub dokument Bescheid za poprzedni rok.
 5. Arbeitslosengeld - Bescheid - jeśli podatnik korzystał z takiego świadczenia.
 6. Zaświadczenie o charakterze i czasie wystąpienia przerwy od niemieckiego pracodawcy
  (pozycja nr 2 Anzahl „U” na Lohnsteuerkarte).

W związku małżeńskim - małżonek/ka:

 1. Zaświadczenie o dochodach z Polskiego Urzędu Skarbowego na druku UE/EOG (EU/EWR)
 2. Przy pierwszym rozliczeniu Skrócony akt małżeństwa oraz skrócony akt urodzenia dzieci (na drukach unijnych)

Czas oczekiwania na zwrot:

Ustawowy czas na rozliczenie podatku to 6 miesięcy, jednak, jak pokazuje praktyka czas oczekiwania na zwrot może być krótszy (od jednego do trzech miesięcy). Podatnik może rozliczyć się do 4 lat wstecz.

Kto ma obowiązek rozliczenia się z podatku w Niemczech:

 • podatnik wezwany do rozliczenia przez niemiecki Finanzamt,
 • podatnik, który był zarejestrowany na 3 lub 6 klasie podatkowej,
 • podatnik, który prowadził działalność gospodarczą,
 • podatnik, który pobierał zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowe,
 • podatnik, który miał wypłacane przez pracodawcę kwoty wolne od podatku (steuerfrei).
Na czym polega rozliczenie podatkowe

Rozliczenie podatku dochodowego, czyli po niemiecku Einkommensteuer odbywa się poprzez złożenie rocznej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym w Niemczech (Finanzamt). Podobnie jak w Polsce, deklaracje podatkowe są złożone, a ponadto podatnicy mogą korzystać z różnych ulg i odpisów podatkowych przysługujących im w rozliczanym roku, dlatego też podatnik powinien orientować się w najnowszych przepisach i wiedzieć, jak prawidłowo uzupełnić dokumenty.Działania, które my oferujemy, czyli rozliczenie podatku z Niemiec (Opole i opolskie, Wrocław, Katowice), to kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. Analizujemy i przedstawiamy koszty podatkowe, które obniżają podstawę opodatkowania i w ten sposób podatnik może otrzymać zwrot nadpłaty podatkowej.

Kto może rozliczyć się z podatku

Jeżeli interesuje Cię zwrot podatku z Niemiec (Katowice, Opole, Wrocław), możesz ubiegać się o nadpłatę podatkową tylko przy spełnieniu określonych wymagań. Może otrzymać ją osoba, która pracowała legalnie w Niemczech i za jej pracę odprowadzany był podatek, a ponadto konieczne jest spełnienie następujących warunków zależnie od okresu pobytu w Niemczech.

 • Pobyt w Niemczech trwał nieprzerwanie przez co najmniej 183 dni (6 miesięcy) liczone jako okres posiadania ważnego zezwolenia na pobyt i pracę oraz zameldowania w Niemczech (na ten okres nie wpływają przerwy w zatrudnieniu lub wyjazdy z kraju). Dany okres nie musi zawierać się w obrębie pełnego roku kalendarzowego (w takim wypadku można składać zeznania podatkowe za oba lata). *
 • Pobyt w Niemczech trwał krócej niż 183 dni, ale dochody uzyskane w Niemczech stanowią przynajmniej 90% rocznych dochodów podatnika. #* Dotyczy w szczególności:
 • pracowników uzyskujących dochody z tytułu wynagrodzenia za prace,
 • pracowników zatrudnionych na eksportowych pracach kontraktowych.# Dotyczy w szczególności:
 • pracowników sezonowych,
 • pracowników zatrudnionych na umowach czasowych (zlecenia, stypendia i granty naukowe).

Jeżeli nie wiesz, jak wyliczyć liczbę dni pracy, by otrzymać zwrot podatku z Niemiec, nasi specjaliści przygotują wyliczenie dla ciebie.

Termin rozliczenia

Ustawowym terminem na dokonanie rozliczenia podatkowego Einkommensteuer jest 31 maja roku następującego po rozliczanym okresie. Po tym czasie niemiecki Finanzamt może wezwać podatnika do rozliczenia się. W przypadku posiadania pełnomocnika podatkowego termin ten ulega przedłużeniu do 4 lat.

Konsekwencją niezłożenia w terminie zeznania podatkowego jest kara grzywny. Gdyby podatnik w dalszym ciągu unikał złożenia deklaracji podatkowej, urząd skarbowy może podjąć decyzję o oszacowaniu (przedstawieniu prognozy) podstawy do opodatkowania i naliczenia powstałego w ten sposób podatku do zapłacenia. Jeśli podatnik nie odwoła się w ciągu 4 tygodni od daty decyzji (plus 3 dni), będzie musiał zapłacić podatek w takiej kwocie, jaką oszacuje niemiecki Finanzamt, a zazwyczaj jest to kwota wyższa od faktycznej, wynikającej z osiągniętych przez podatnika realnych dochodów.

Jak długo trwa procedura zwrotu podatku

Urząd skarbowy z Niemiec nie ma wyznaczonego formalnie okresu wykonania procedur do wydania decyzji podatkowej, czyli Bescheid. Zazwyczaj jednak zamyka się on w 4 miesiącach – zależnie od danego urzędu oraz branży pracy podatnika okres ten może skrócić się do 1 miesiąca lub wydłużyć do nawet 6 miesięcy.

W przypadku, gdy zwrot podatku z Niemiec (Wrocław, Katowice, Opole i opolskie), nie został przekazany podatnikowi po upływie 12 miesięcy, wtedy może on wnioskować o zapłatę dodatkowych odsetek – są one wtedy doliczane do głównej sumy zwrotu.

Istnieje także szereg czynników, które wydłużają, utrudniają czy nawet uniemożliwiają uzyskanie zwrotu podatku – narażone są na to w szczególności osoby słabo znające język niemiecki i prawo podatkowe. Jedną z takich sytuacji jest rozliczenie podatku przez pracodawcę – jest to możliwe, ale w takiej sytuacji zwrot podatku powinien być przekazany pracownikowi, co nie zawsze ma miejsce. Również niektórzy pracodawcy nie udostępniają pracownikom dokumentów, które stanowią podstawę do rozliczenia podatku: Besondere Lohnsteuerbescheinigung lub jako elektroniczny wydruk „Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung” czy też dokumentu Lohnabrechnung z ostatniego przepracowanego miesiąca dla danego roku rozliczeniowego.

podatki zwrot podatku
posrednictwo prawne kindergeld
doradztwo podatkowe

PRZEDZWOŃ, A MY NA PEWNO POMOŻEMY

tel.: +48 77 406 00 34 - Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 46 816 64 27 - Prószków
fax.: +48 77 406 03 04
kom.: +48 728 333 508 (SMS, WhatsApp)

Napisz wiadomość:


PLIKI DO POBRANIA

1424883231_647704-pdf-128 DOKUMENTY DO ROZLICZENIA-INFO
1424883231_647704-pdf-128 EU EWR podanie Urząd Skarbowy - Formularz
1424883231_647704-pdf-128 EU EWR zaświadczenie Urzędu Skarbowego(Bescheinigung)
1424883231_647704-pdf-128 Formularz do zapomogi (Unterhaltserklaerung)
1424883231_647704-pdf-128 Oświadczenie o kosztach
1424883231_647704-pdf-128 Oświadczenie o stanie kilometrów posiadanego auta
1424883231_647704-pdf-128 Oświadczenie o użyczeniu samochodu
1424883231_647704-pdf-128 Pełnomocnictwo-przelew na konto obce(Vollmacht-konto)
1424883231_647704-pdf-128 Potwierdzenie nauki
1424883231_647704-pdf-128 Wniosek do pracodawcy o potwierdzenie dochodów (Lohnsteuerbescheinigung)
1424883231_647704-pdf-128 Zaświadczenie o koncie bankowym
1424883231_647704-pdf-128 Zaświadczenie o wykorzystaniu auta do celów służbowych
1424883231_647704-pdf-128 Wniosek o rezydencję podatkową
1424883231_647704-pdf-128 Wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego